Περιστατικά Ιατρείου

1. Αισθητική αποκατάσταση άνω γνάθου με ζιρκόνια

 

2. Αποκατάσταση με εμφυτεύματα

 

3. Ολική αποκατάσταση με εμφυτεύματα

 

4. Ενδοδοντικές θεραπείες

 
 
 

5. Διόρθωση στρεβλοφυίας με τοποθέτηση ζιρκονίων

 

6. Διόρθωση αισθητικής ζώνης με τοποθέτηση ζιρκονίων

 

7. Τοποθέτηση ζιρκονίου

 
 
 
 

8. Αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα

 

9. Όψη ολοκεραμική

 

10. Λεύκανση

 

11. Λεύκανση στο ιατρείο

 
 
 

12. Λεύκανση στο σπίτι

 
 

13. Διόρθωση σχήματος πλαγίων με bonding

 

13. Διόρθωση με bonding

 

14. Αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με ζιρκόνια

 

15. Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με ζιρκόνια

 

16. Αποκατάσταση με ζιρκόνια