Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Χριστίνα Μακρή

DDS,MSc

Δανιήλ Αλέξανδρος

DDS, MSc

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Κωνσταντίνα Θηβαίου

Σαλάππα Χαραλαμπία