Τοποθέτηση μονολιθικών αποκαταστάσεων
στο 11-12

Εξαγωγή κεντρικού τομέα τοποθέτηση εμφυτεύματος και τοποθέτηση γέφυρας τριών δοντιών 11-23

Αισθητική αποκατάσταση άνω γνάθου με ζιρκόνια

Αποκατάσταση με εμφυτεύματα

Ολική αποκατάσταση με εμφυτεύματα

Ενδοδοντικές θεραπείες

Διόρθωση στρεβλοφυίας με τοποθέτηση ζιρκονίων

Διόρθωση αισθητικής ζώνης με τοποθέτηση ζιρκονίων

Τοποθέτηση ζιρκονίου

Αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα

Όψη ολοκεραμική

Λεύκανση

Λεύκανση στο ιατρείο

Λεύκανση στο σπίτι

Διόρθωση σχήματος πλαγίων με bonding

Διόρθωση με bonding

Αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με ζιρκόνια

Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με ζιρκόνια

Αποκατάσταση
με ζιρκόνια

Αισθητικές παρεμβάσεις στην αισθητική ζώνη με όψεις ρητινών μέσα σε μια ώρα

Διόρθωση αραιοδοντίας με bonding σε μία συνεδρία

Διόρθωση στρεβλοφυίας με bonding σε μία συνεδρία

Αποκατάσταση στοματικής κοιλότητας με μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις

Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με μονολιθικές αποκαταστάσεις

Διορθώσεις στην αισθητική ζώνη με bonding

Τοποθέτηση ζιρκονίων στα πρόσθια δόντια

Αποκαταστάσεις προσθίων

Αποκαταστάσεις προσθίων

Αποκαταστάσεις προσθίων και τοποθέτηση θερμοπλαστικού μηχανήματος άνω γνάθου

Αποκατάσταση άνω γνάθου με τη χρήση μονολιθικών

Αποκατάσταση άνω γνάθου με τη χρήση μονολιθικών

Αποκατάσταση προσθίων με ζιρκόνια με τη χρήση scanner

Αποκατάσταση προσθίων

Αποκατάσταση προσθίων

Αποκατάσταση προσθίων

Η υγεία των ούλων είναι απαραίτητη για ένα υπέροχο χαμόγελο!